c
Ma 2023. november 28, kedd Stefánia napja van.
Ezen a napon történt:

Rólunk

A Mórágyi Általános Iskola bemutatása

Az intézményünk fenntartója Tamási Tankerületi Központ. Mivel iskolánk a környező településekről is fogad diákokat, így nem csak helyben bír kiemelkedő jelentőséggel.

Az intézmény neve Mórágyi Általános Iskola, mely három telephellyel rendelkezik. Pedagógiai programunkban a 6-14 éves korosztály nevelését és oktatását vállaljuk fel.

Telephelyeink:
 

  • 001. telephely (székhelyintézmény): Mórágyi Általános Iskola (1-8. évfolyamos iskola, 1-2. és 3-4. évfolyam a készségtárgyak esetében összevontan működik)
  • 003. telephely: Mórágyi Általános Iskola Alkotmány utcai Telephelye (tornaterem, mely kb. 500m-re található az iskolától)
  • 004. telephely: Mórágyi Általános Iskola Bátaapáti Tagintézménye (1-4 évfolyamos iskola, 1-4. évfolyam összevontan működik)
     

Intézményeink kiváló állapotúak és felszereltségüket tekintve is kivételesnek mondhatóak. Ezt bizonyítja az is, hogy a Mórágyi Általános Iskolát a valamikori Völgységi Kistérség a 2011-2017-es fejlesztési tervében a térség legszebb és legjobban felszerelt iskolájaként tartja számon.

A községi könyvtár iskolai könyvtárral együtt működik. Az intézményi rendezvények helyszíne a Mórágyi Művelődési Ház, mellyel szoros együttműködésben dolgozunk a tanévek során.
A mórágyi iskola gyönyörű természeti környezetben épült. Az épületet a 60-as évek építészeti stílusa jellemzi. A 3 emeletes épületben 8 tanteremben folyik az oktatás-nevelés, melyek közül 4 interaktív táblával felszerelt. A 2000-es évek elején pályázat segítségével nyílott lehetőség a tetőtér beépítésére, vagyis a harmadik emelet kialakítására, mellyel két szaktanterem (informatika, rajz), egy iskolai könyvtár és a hozzájuk tartozó szertár, irattár, valamint mosdók használatbavétele valósulhatott meg. A folyosókon található közösségi terek a tanulóink rekreációs tevékenységét szolgálja, oly módon, hogy különböző sport – és játékeszközöket (csocsó, léghoki, biliárd) használhatnak szünetekben és szabadidőben, de a tanulói produktumokból, munkákból készült kiállítások is itt kerülnek bemutatásra. A földszinten találhatók a mosdók, egy kisebb aula, mely az iskolagyűlések és kisebb rendezvényeink színtere, a tanári-, igazgatói- és titkársági szoba. 2013-ban szintén pályázat segítségével történt napkollektorok felszerelése az iskola és tornaterem tetőzetére.

Az iskola udvara kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, sportpályáink a faluban jelentkező szabadidős tevékenységek helyszínéül is szolgálnak. Tornatermünk, mely valójában csak egy tornaszoba sajnos nem az iskola területén belül van, hanem attól kb. fél km-re helyezkedik el egy domb tetején, de ezzel legalább tanulóinknak megadatik a dombfutás lehetősége is, mely a tanulók állóképességének növelését tekintve nem utolsó szempont. A tornaterem felszereltsége a pályázatoknak köszönhetően kiváló. A legújabb tornapadokkal, mászókötelekkel, magasugráshoz, szekrényugráshoz szükséges stb. eszközökkel rendelkezünk.

A bátaapáti iskola, éppúgy, mint a mórágyi, szintén gyönyörű természeti környezetben található, olyan jól felszerelt és karbantartott, mint a székhelyintézmény.

Jelenleg intézményünknek összesen 93 tanulója van. Ebből 74 fő tanul Mórágyon, akiket 9 fő pedagógus oktat és nevel, valamint 3 fő pedagógus dolgozik még megbízási szerződéssel.19 alsó tagozatos kisdiák tanul Bátaapáti Tagintézményünkben, akiket 3 fő pedagógus lát el a mindennapokban.

Német nemzetiségi nyelvoktató intézmény vagyunk, tanulóink évfolyamonként heti 6 órában tanulják a német nyelvet. A nemzetiségi német nyelv oktatása tehát kiemelt feladat iskolánkban. Célunk, hogy a tantárgyi követelményeknek megfelelően az anyanyelvi alapokra koncentrikusan építve, képessé váljanak tanulóink a német nyelv használatára, a mindennapi kommunikációs helyzetekben. A tanórákon kívül is számos alkalmat kínálunk tanulóink számára a helyi német szokásokkal való ismerkedésre és a hagyományok ápolására valamint szakkör keretében nyelvvizsgára való felkészítést is végzünk.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók munkájának folyamatos irányítását, ellenőrzését nagy odafigyeléssel, sok idő- és energiaráfordítással végzik a szaktanárok. Iskolánkban sajátos nevelési igényű gyermekeket oktatunk integráltan.

Iskolánk kiváló pedagógusai a rendszeresen működő pályázatainknak köszönhetően számos továbbképzésen vesznek részt, ezzel is bővítve szaktudásukat, módszertani repertoárjukat. Így a hét évenkénti továbbképzési kötelezettségünknek is messze eleget teszünk.

Technikai dolgozóink közül 1 fő iskolatitkár, 1 fő karbantartó és 1 fő takarító segítik a mindennapok zökkenőmentes működését.

A Mórágyi Általános Iskola kiváló kapcsolatot ápol Mórágy Község Önkormányzatával, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, akik évente több alkalommal is, nem kevés anyagi támogatásban részesítik tanulóinkat. A faluban működő civil szervezetekkel is rendszeres a kapcsolatunk, részt veszünk egymás rendezvényein, valamint műsorainkkal segítjük működésüket. Az EFOP 1.3.9. pályázatnak köszönhetően három év áll rendelkezésünkre, hogy a civil szervezeteinkkel való kapcsolatot még inkább elmélyítsük. Rengeteg közös program, foglalkozás és tevékenység épül be e pályázat által az iskola és természetesen civil szervezeteink mindennapjaiba. Ez a pályázat 72 millió forinttal támogatja ezt a tevékenységet, melyet nagy örömmel végeznek tanulóink, pedagógusaink és a külsős partnereink. Ennek a programnak köszönhetően tanulóink a falu lakóival közösen számos kulturális és sportrendezvényen vesznek részt, heti rendszerességgel működő foglalkozások működnek, mint a nemzetiségi néptánc, modern társastánc, főzőklub, kézműves klub, színjátszó- valamint filmklub stb. A pályázatban futó programok kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy egész falut megmozgassanak illetve összetartsanak.

Nemcsak a hazai, de határon túli településekre is nagy figyelmet fordít iskolánk. Mórágy község a felvidéki Fél (Tomásov) községgel testvértelepülési kapcsolatot ápol, mely programhoz iskolánk is kapcsolódott. A két település tantestülete között szoros szakmai és baráti viszony alakult ki. Kölcsönösen ellátogattunk egymás intézményébe, ahol szakmai megbeszélések, óralátogatások folytak városnézéssel tarkítva, s ez által nyertünk betekintést külföldi intézmény életébe, működésébe. Nagyon hasznosnak tartja tantestületünk ezt a fajta tapasztalatcserét is, melyet természetesen továbbra is működtetni kívánunk, sőt az elkövetkezendő két évben a kapcsolatot sokkal szorosabbra fűzzük az EFOP 3.1.8. pályázatnak köszönhetően, mely által 20 millió forintot fordíthatunk erre a célra, vagyis a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásra, a velük való közös programokra. A program keretében nem csak a szlovákiai féli iskolával, de a kaposszekcsői iskolával is testvértelepülési kapcsolatot ápolhatunk és megismerhetjük a településeket, egymás iskoláit, szokásait, bepillantást nyerhetünk egymás iskoláinak, településeinek életébe, működésébe.

Iskoláinknak és egyben településeinknek legégetőbb problémája évek óta a fennmaradás, melyért mindent megteszünk. Napjainkban, a médiában, a politikában állandóan csak azt hajtogatják, hogy a kisiskolák fenntartása mennyire gazdaságtalan, de sosem említik, a kisiskolák pozitívumait. S egyenesen elkeserítő, hogy szó sem esik magáról a gyermekről. Mi, a Mórágyi Általános Iskola, mint egy kistelepülés iskolája, speciális helyzetben vagyunk, óriási feladat hárul ránk, ugyanis nemcsak a gyermekekért, az oktatásért, hanem egyben a kultúráért, a település jövőjéért is felelősek vagyunk. Munkánkat is ezen gondolatok szellemében végezzük.


 

  • © 2018-2023 moragyisuli.hu
  • kapcsolat
  • Látogatók: 316110