c
Ma 2024. június 14, péntek Vazul napja van.
Ezen a napon történt:

EFOP 318. Szemléletformáló, érzékenyítő tréningek

318. Szemléletformáló, érzékenyítő tréningek

Esemény dátuma: 2018-10-15

Szemléletformáló, érzékenyítő tréningek

 

Az EFOP-3.1.8-17-2017-00006 számú „Együtt, testvérként Mórágy – Kaposszekcső – Tomášov” című pályázatunknak köszönhetően szemléletformáló, érzékenyítő tréningeket tartottunk felső tagozatos tanulóinknak osztályfőnöki órák keretében az iskolában, illetve a Mórágyi Kultúrotthonban. A kultúrotthon a színpad miatt volt fontos, hiszen a különböző szituációs játékoknak adott helyet. Az előadásokat a német nemzetiségi nyelvet oktató kollégák; Petrovics Katalin és Árváné Rácz Mária tartották.

A foglalkozások ideje:

2018. október 15. hétfő 8:00-9:00

2018. november 19. hétfő 8:00-9:00

A foglalkozások, tréningek célja az volt, hogy felkészítse a tanulóinkat a más nemzetiségűekkel való társadalmi érintkezésre, kommunikációra, együttműködésre. A tréningeket igyekeztünk módszertanilag változatosan szervezni. Kiscsoportban történő megbeszélések, beszélgetések történtek, ahol a csoporttagok a megbeszéltek alapján, produktumként bemutattak egy-egy nemzetiségi csoportot, interaktív játékokat is bemutattak a kultúrház színpadán, ami igen nagy jókedvet okozott minden résztvevőnek. Tanulóink a nemzetségek közül, főként a német nemzetiségről tanultakat tudták kamatoztatni, elvégre is nemzetiségi iskola vagyunk. A német nyelvórákon tanultakat vonultatták fel és mutatták be néhányan társaiknak, ezen kívül a mórágyi német népviseletet is bemutatták. A német nyelvnek azért volt fontos szerepe ezen a tréningen, mert a féliekkel a közös nyelv nem csak a magyar, hanem a német is volt a találkozások alkalmával, hiszen nem mindegyik féli tanuló beszélte teljes biztonsággal a magyar nyelvet. A tréningen nem maradhatott el az élménybeszámoló sem, a gyerekek ugyanis minden alkalommal elmesélik a közös találkozások, főként a táborok legjobb, legemlékezetesebb pillanatait. Meséltek gyermekeink például arról, hogy a féli és kaposszekcsői gyerekekkel az első közös találkozó óta beszélgetnek messengeren, konferenciabeszélgetéseket folytatnak stb. Elmondták azt is, hogy érzékelték, hogy Szlovákia, azon belül Fél sokkal kedvezőbb szocio-kulturális háttérrel rendelkező ország, település Mórágyhoz és Kaposszekcsőhöz képest. De ez egyáltalán nem okozott problémát, mivel a táborozások és találkozások alkalmával olyan befogadó környezet kialakítása valósult meg a táborvezető pedagógusok és szülők által, amelyben a hátrányosabb helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók képessé váltak a közös élmények befogadására. Sőt komoly barátságok szövődtek. A gyerekek maguk meséltek országaik kultúrájáról, hagyományáról. Nagyon jó volt ezt hallani tőlük, hiszen máris mondhatjuk, hogy a képzés elérte célját, pontosabban képzésre sem lett volna szükség, hiszen a mindenféle téren való különbözőségek nem voltak gátjai a barátságnak, a közös élményszerzésnek.

  • © 2018-2024 moragyisuli.hu
  • kapcsolat
  • Látogatók: 358977