c
Ma 2020. szeptember 25, péntek Eufrozina napja van.
Ezen a napon történt: 1931. szeptember 25., Budapesten, a Royal moziban levetítették az első magyar hangosfilmet, "A kék bálvány"-t.
MENÜ

EFOP 318. Nemzetközi együttműködések lehetőségeinek és jelentőségüknek bemutatása

Nemzetközi együttműködések lehetőségeinek és jelentőségüknek bemutatása

Esemény dátuma: 2018-09-16

Nemzetközi együttműködések lehetőségeinek és jelentőségüknek bemutatása

 

Az előadás alkalmával igyekeztünk tanulóink számára megvilágítani a testvértelepülések és testvériskolák fontosságát, vázolva azok egymás kultúrájára és közösségi életére gyakorolt pozitív hatását. Elsőként a három település, iskola Fél-Mórágy-Kaposszekcső kapcsolatát vázoltuk.

Mórágy Község testvértelepülése több éve egy szlovákiai falu Fél, így iskolánk a Féli Magyar Tanítási Nyelvi Alapiskolával tart kapcsolatot és kötött együttműködési szerződést 2017-ben. A két település önkormányzata között létrejött baráti partnerkapcsolat, testvértelepülési szerződés előnyeit és működését is bemutattuk tanulóinknak. Fél és Mórágy lakói ősökre visszamenőleg vérszerinti rokoni kapcsolatot ápolnak. Az 1945 utáni áttelepítés során kerültek falunkba a jelenlegi Szlovákiából családok.

A Kaposszekcsői Általános Iskola 2017 óta a Mórágyi Általános Iskola testvériskolája, akivel szintén szerződés is köttetett. A tavalyi tanévben több alkalommal és már az ideiben is találkoztunk, a tőlünk nem egész 60 km-re lévő iskolával, részt vettünk egymás rendezvényein, programjain, sőt alkalmanként 2 napig élvezhettük egymás vendégszeretetét.

Az előadás során tanulók és pedagógusok által bemutatásra kerültek a közös táborok és az ott szerzett tapasztalatok, ismeretek, érzések, élménybeszámolók is. Ezekre támaszkodhattunk a leginkább, mivel itt abszolút élményközeli volt minden, minden résztvevő számára. Hiszen a közös és folyamatos együttlét alkalmával ismertük meg igazán egymást, egymás kultúráját, hagyományát, az intézmények működését. A tanulók egymásnak mesélték, hogy milyen Szlovákia és Magyarország, hogy milyen módon folyik Magyarországon és Szlovákiában az oktatás stb. Igazi nemzetközi tábor voltunk, amely lehetővé tette, hogy együttműködések jöjjenek létre országok-tanulók-pedagógusok-szülők között.

Az évenkénti többszöri oda-vissza látogatások programjai megmozgatták mindhárom település társadalmának és intézményeinek (önkormányzat, iskola, civilszervezetek, sportegyesületek) jelentős részét. A partneriskolák kultúrájának, hagyományainak és nyelvének közvetlen megismerésével egymás életébe nyerhetünk betekintést. A többszöri találkozások kulturális, tanulmányi és nyelvismereti szempontból is hasznosak és tartalmasak voltak. Az idegen nyelvi környezetben való helytállás és a tanult ismeretek alkalmazása jó gyakorlati előszobának bizonyult a mai kor egyre népszerűbb trendjének, miszerint külföldi iskolákba mennek magyar diákok elméleti és gyakorlati kurzusokra.

Több tanulónk jelezte, hogy vannak ilyen irányú távlati terveik. Célállomásként Angliát és Ausztriát jelölték meg. Elmondtuk, hogy uniós pályázatok keretében sok hasonló lehetőség lesz számukra, különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeknek nagy segítség a támogatások kihasználása.

A tanulóknak elméleti és gyakorlati ismereteik mellett viselkedéskultúrájuk, társas és közösségi kapcsolataik is fejlődött a táborokban szerzett nemzetközi kapcsolataik által, de a pedagógusok számára is új nemzeti kapcsolatok indultak útnak.